Menu Close

Paljena žica ima široku primenu i upotrebljava se u svakom radu u građevinarstvu. U ponudi imamo 1,2 (armiračku) i 3,1 (tesarsku žicu).