Menu Close

Betonsko gvožđe je naš glavni prodajni artikal. Kod nas se moze nabaviti glatko i rebrasto betonsko gvožđe u koturu i rebrasto betonsko gvožđe u šipkama.

toplo valjana zica

- Glatko betonsko gvožđe u koturima (toplo valjana žica) je standardnog kvaliteta u dimenzijama od 5,5 mm do 12 mm.

Rebrasto betonsko gvožđe u šipkama je standarnog kvaliteta u dimenzijama od 8 mm do 32 mm. Standardna dužina šipke je 12 m.

.


Rebrasto betonsko gvožđe u koturu je standardnog kvaliteta u dimenzijama od 6 mm do 22 mm.