Menu Close

Armaturne mreže imaju izuzetnu primenu u armiranju betonskih konstrukcija. U mogućnosti smo da vam ponudimo Q (obostrano nosive armaturne mreze) i R (uzdužno nosive armaturne mreze). Dimenzije mreža su od 4 mm do 10 mm.